Přeskočit na obsah

Menu ČRK

Anketa

Nový web se mi líbí:

VHF/UHF závody

Přehled závodů

I. subregionální závod IARU Region I.
VHF Contest
IARU Region I.
UHF/Microwave Contest
Polní den na VKV
(III. subregionální závod)
Mistrovství ČR
v práci na VKV
Polní den mládeže na VKV
A1 Contest Závod mládeže na VKVIARU Region 1.
50 MHz Contest
Provozní aktiv na VKV Mistrovství ČR juniorů na VKV
II. subregionální závod Mikrovlnný závod

Závody:

I. subregionální závod,
II. subregionální závod,
Mikrovlnný závod,
Polní den na VKV (III. subregionální závod),
IARU Region I. - VHF Contest,
IARU Region I. - UHF/Microwave Contest a
A1 Contest

probíhají podle Všeobecných podmínek závodů na VKV. Vyhodnocovatelé závodů jsou uvedeni na zvláštní stránce.

Zpět

Mistrovství České republiky v práci na VKV

Podmínky Mistrovství České republiky v práci na VKV naleznete zde

Zpět

Mistrovství České republiky juniorů na VKV

Podmínky Mistrovství České republiky juniorů na VKV naleznete zde

Zpět

Polní den mládeže na VKV

Podmínky Polního dne mládeže na VKV naleznete zde

Zpět

Provozní aktiv na VKV

Podmínky Provozního aktivu na VKV nalezdente zde

Zpět

Závod mládeže na VKV

 Podmínky Závodu mládeže na VKV naleznete zde

Zpět

IARU Region 1. - 50 MHz Contest

 1. Závodu se mohou zúčastnit všichni radioamatéři, kteří mají ve svých zemích povolení k provozu v pásmu 50 MHz. V kategorii MULTI OP musí být po celou dobu závodu používána jen jedna volací značka. Soutěžící stanice musí dodržovat duch a literu podmínek tohoto závodu a nesmí pracovat s vyšším výkonem, než mu dovolují povolovací podmínky jeho země pro pásmo 50 MHz. Stanice pracující se zvláštními výkonnostními licencemi nemohou být zařazeny do výsledkové listiny.
 2. Kategorie:
  i) SINGLE OP - stanice obsluhované jedním operátorem, bez cizí pomoci během závodu, používající vlastní zařízení a antény, pracující z libovolného stanoviště.
  ii) MULTI OP - všechny ostatní stanice
  V jednom daném okamžiku mesmí být vysíláno více vysílači pod jednou volací značkou. Během celého závodu musí jeho účastník pracovat jen z jednoho QTH.
 3. Závod začíná první sobotu v měsíci červnu.
 4. Závod trvá od 14,00 UTC v sobotu 1.června 2002 do 14,00 UTC v neděli 2.června 2002.
 5. S každou stanicí smí být do závodu započteno jenom jedno platné spojení, bez ohledu na to, je-li protistanice ze stálého nebo přechodného QTH, nebo, je-li stanice mobilní. Opakovaná spojení musí být v deníku řádně označena a musí mít nulovou bodovou hodnotu. Spojení navázaná přes aktivní převáděče se nepočítají. Rovněž tak jsou neplatná spojení navázaná provozem FONE v CW podpásmu pásma 50 MHz.
 6. Módy: spojení mohou být navázána v módu A1A, R3A, A3E, nebo F3E (G3E).
 7. Předávaný kód: vyměňuje se kód složený z RS (RST), pořadového čísla spojení počínaje číslem 001 a kompletního WW Lokátoru (6 znaků), nebo zkráceného Lokátoru (4 znaky), např.: 59003JO20DB nebo 579123IN55.
 8. Bodování: jeden km překlenuté vzdálenosti se hodnotí jedním bodem. V případě, že byl přijat zkrácený Lokátor od protistanice je vzdálenost při vyhodnocování zkrácena. Konečný výsledek stanice musí být uveden na titulním listě. Pro výpočet vzdálenosti musí být požit faktor 111,2 při zápočtu opravy zemského zakřivení.
 9. Účastníci závodu musí vyplnit deníky podle odstavce 12). Deník stanice MULTI OP musí být řádně označen jako MULTI OP. Deník musí být odeslán na adresu národního VKV Contest manažera nejpozději druhé pondělí následující po závodě. Účastník závodu musí podpisem stvrdit, že dodržel podmínky závodu.
 10. Hodnocení závodu - rozhodnutí vyhodnocovatele závodu je konečné. Účastník závodu, který nedodržel podmínky závodu, nebo hrubě porušil Bandplan IARU Region 1., bude diskvalifikován. Za jakoukoliv chybu v přijaté značce, kódu a Lokátoru protistanice se škrtnou všechny body za toto spojení. Za opakované a započtené spojení se škrtne desetinásobek takto neoprávněně započtených bodů. Za časovou odchylku více než 10 minut oproti spávnému času UTC se také spojení škrtá.
 11. Diplomy: Za první místo v každé kategorii obdrží stanice diplom.
 12. Deníky: do 10 dnů po závodě na adresu vyhodnocovatele uvedeného na stránce
  Vyhodnocovatelé VKV závodů.
  1. papírové: formát A4 na výšku obsahuje následující sloupce v pořadí:
   datum
   čas v UTC
   značka protistanice
   vyslaný kód
   přijatý kód
   přijatý lokátor
   body za spojení
   Standardní titulní list, obsahující všechny potřebné údaje musí být použit a stvrzeno podpisem operátora, že byly dodrženy podmínky závodu a povolovací podmínky.
  2. elektronické: pouze ve formátu .EDI.
  Deníky z jednotlivých zemí musí být předhodnoceny národními VKV Contest manažery dříve, než budou odeslány do země pořadatele.

 

Zpět

© OK1MG, 1998