Přeskočit na obsah

Menu ČRK

Anketa

Nový web se mi líbí:

OK DX Top List

Soutěž organizuje OK DX Club ve spolupráci s redakcí časopisu RADIOAMATÉR. Jejím cílem je propagovat dosažené výsledky stanic českých radioamatérů v největších světových soutěžích, podporovat zdravé soutěžení mezi stanicemi, propagovat DX provoz a dodržování zásad HAM Spiritu. Do soutěže se započítávají potvrzená spojení pouze se zeměmi platnými do DXCC v době podání hlášení. Tato podmínka zaručuje rovné podmínky všem soutěžícím.

Své výsledky do soutěže může přihlásit každá OK/OL stanice vysílačů a posluchačů bez jakéhokoli omezení. Přihlášením do soutěže se stanice zavazuje pravdivě uvádět dosažené výsledky, dodržovat zásady DX provozu a ctít zásady HAM Spiritu.

Soutěž má následující samostatné kategorie. Soutěžící se může přihlásit do kterékoli kategorie dle vlastní úvahy.

 1. ALL BAND DXCC

  Pořadí se sestavuje podle následujících kritérií:

  • 1.1 Do soutěže si účastník započítává potvrzená spojení se zeměmi splňujícími kritéria diplomu DXCC, a to pouze spojení platná v době podávání hlášení. Do soutěže si účastník započítává potvrzená spojení se zeměmi splňujícími kritéria diplomu DXCC a to pouze spojení platná v době podávání hlášení. U nově zapsaných zemí do seznamu DXCC je rozhodující datum od kterého se přijímají QSL lístky pro diplom DXCC.

  • 1.2 Pro zařazení do tabulky musí soutěžící ohlásit součet zemí DXCC podle jednotlivých KV pásem (160 až 10 m), bez ohledu na druh provozu (CW,FONE).
   Pro pásma 1.8, 3.5, 7, 14, 21, 28 MHz jsou platná potvrzení od 15.11.1945.
   Pro pásmo 10.1 MHz jsou platná potvrzení od 1.1.1981.
   Pro pásma 18 a 24 MHz jsou platná potvrzení od 1.1.1987.

  • 1.3 Počet zemí DXCC nebo jejich pásmový součet musí být minimálně 100. Připouští se hlášení i z jednoho pásma.

  • 1.4 Pořadí v tabulce se sestaví podle součtu zemí z jednotlivých pásem, přičemž počty zemí v jednotlivých pásmech budou v tabulce uvedeny.

 2. DXCC LIST

  Pořadí se sestavuje podle následujících kritérií:

  • 2.1 Do soutěže si účastník započítává potvrzená spojení se zeměmi splňujícími kritéria diplomu DXCC, a to pouze spojení platná v době podávání hlášení. U nově zapsaných zemí do seznamu DXCC je rozhodující datum, od kterého se přijímají QSL lístky pro diplom DXCC.

  • 2.2 Soutěžící ohlásí součet platných zemí DXCC podle jednotlivých druhů provozu, a to CW, FONE, MIX, RTTY, SSTV bez ohledu na pásma.

  • 2.3 Tabulka bude sestavena podle jednotlivých druhů provozu.

 3. WPX LIST

  Pořadí se sestavuje podle následujících kritérií:

  • 3.1 Soutěžící si započítává součet potvrzených prefixů podle kritérií diplomu WPX, bez ohledu na pásma, ale podle druhu provozu, a to CW, SSB, MIX.

  • 3.2 Tabulka bude sestavena podle jednotlivých druhů provozu.

 4. USACA LIST

  Pořadí se sestavuje podle následujících kritérií:

  • 4.1 Soutěžící si započítává součet potvrzených spojení s okresy (county) USA podle kritérií diplomu USA CA, bez ohledu na pásma a druh provozu.

  • 4.2 Tabulka bude sestavena podle dosaženého počtu okresů.

 5. VÝSLEDKY - ZVEŘEJNĚNÍ
  • 5.1 Výsledky se počítají vždy k 30.6. a 31.12. příslušného roku. Hlášení je nutné předat do posledního dne následujícího měsíce (do 31.7. a do 31.1.) poštou na adresu OK1AU:

   Stanislav Veit
   Sídliště 1454
   289 22 Lysá nad Labem
   e-mail: "okdxtoplist at crk.cz"
   Je preferováno hlášení v elektronické formě, nejlépe v Excelu.

  • 5.2 Výsledky budou zveřejněny dvakrát ročně v časopisu RADIOAMATÉR, v síti PR a na WWW stránkách ČRK.

  • 5.3 Aktuální stav je nutné hlásit nejméně jedenkrát ročně. Jinak bude stanice až do obnovení aktuálního stavu ze soutěže dočasně vyřazena. Stanice, které získají nejvyšší možný počet zemí DXCC (pouze soutěžící v kat. 2), do doby, než dojde ke změně, svá hlášení nemusí opakovat.

 6. SWL - Posluchači

  Za stejných podmínek se mohou do soutěže přihlásit stanice posluchačů. V hodnocení budou uváděni společně se stanicemi vysílačů.

Stav OK DX Top Listu je uložen na stránce http://www.okdxf.eu/toplist/TopList.php pořadatele.

© OK2ON, 2000