Přeskočit na obsah

Menu ČRK

Anketa

Nový web se mi líbí:

Memoriál Karla Sokola, OK1DKS

Memoriál Karla Sokola, OK1DKS
pravidla pro roky 2016-2020

 

 

     Zkráceně: Memoriál OK1DKS.              Pro roky 2016-2020. 

     Memoriál Karla Sokola - OK1DKS je celoroční soutěž na KV nebo VKV pásmech. 

     Účel:  Účelem této soutěže je na KV pásmech navázat nebo odposlechnout spojení s co největším počtem zemí a na co největším počtu pásem. Na VKV pak navázat (odposlechnout) spojení s co největším počtem malých lokátorů na každém VKV pásmu zvlášť (viz níže). 

     Účast: Všichni amatéři bez ohledu na členství v organizacích, a to jak z OK, tak i zahraniční stanice, zvláště uvítám amatéry z OM. Pokud operátor (klub) používá více značek, je hodnocena každá značka zvlášť. 

     Doba: Soutěží se v době od 1.ledna 00:00 hod. UTC do 31.prosince  23:59 hod. UTC. 

     QTH: Platí spojení z libovolného stanoviště, ale jen v rámci stejné DXCC země. Spojení z jiné DXCC země (např. OM/OK1RH) bude hodnoceno zvlášť jako další stanice. 

     QSO: Do soutěže se počítají všechna spojení, ze všech závodů, aktivů, party a běžná QSO. Platí spojení na všech KV nebo VKV (viz níže) pásmech všemi druhy provozu. Na VKV pásmech však 

                     NEPLATÍ  SPOJENÍ  PŘES  PŘEVADĚČE! 

     KATEGORIE:

              KV-SWL: Tato kategorie je určena pro posluchače a mohou se soutěže zúčastnit i majitelé koncesí všech tříd bez rozdílu, pokud povedou zvlášť SWL deník. SWL musí mít v LOGu zaznamenánu i značku protistanice (WKD WITH). Majitelé koncesí nesmí mít ve spojeních uvedenu v LOGu pro SWL svojí vysílací značku, a to ani jako značku protistanice.

              KV-SO:  SO (single operátor). Tato kategorie je určena pro majitelé koncesí na KV pásmech. Není určena pro klubové stanice. Účastníci z této kategorie mohou být současně hodnoceni i jako SWL jak na KV, tak i na VKV pásmech!!

              KV-MO:  MO (multi operátor). Tato stanice je určena pro klubové stanice a pro stanice, kde pod jednou značkou pracuje více operátorů (i SWL, např. OKL1000).

              VKV-SWL: Je opět určena pro posluchače a mohou se soutěže opět zúčastnit i majitelé koncesí všech tříd bez rozdílu, pokud povedou zvlášť SWL deník. SWL musí mít v LOGu zaznamenánu i značku protistanice (WKD WITH). Majitelé koncesí nesmí mít ve spojeních uvedenu v LOGu pro SWL svojí vysílací značku, a to ani jako značku protistanice. Body se počítají ze všech VKV pásem dohromady.

              VKV SO:  (Single operátor). Do této kategorie jsou zařazeni všichni amatéři mající koncesi, mimo klubových stanic. Stanice se mohou zúčastnit i jako SWL jak na KV, tak i na VKV pásmech!! Kategorie je dále rozdělena dle níže uvedených pásem. Každé pásmo je hodnoceno a odměňováno samostatně.

              VKV MO: (Multi operátor). Do této kategorie budou zařazeny klubové stanice a stanice s více operátory pracující pod jednou značkou (i SWL).Kategorie je opět rozdělena dle níže uvedených pásem. Každé pásmo je hodnoceno samostatně.

             BODOVÁNÍ NA KV: Za každé první spojení s každou zemí DXCC na každém KV pásmu 1,8 - 28 MHz si počítáme 2 body bez ohledu na druh provozu a to jednou za soutěž (za rok). Druhé a další spojení na stejném pásmu a se stejnou zemí DXCC se již nehodnotí. QSO platí pouze  s platnými zeměmi DXCC. Maximálně tedy 9x2, tzn. 18 bodů z jedné země DXCC. Násobiče nejsou! Součet bodů ze všech zemí DXCC dává konečný výsledek.

             BODOVÁNÍ NA VKV:  Za každé první spojení do malého lokátoru (JO70AA a JO70AB jsou různé lokátory) si počítáme body dle níže uvedených pásem bez ohledu na druh provozu a to jednou za soutěž (za rok). Druhé a další QSO do stejného lokátoru a na stejném pásmu se již nehodnotí. S jednou a tou samou stanicí si lze body počítat jen pokud vysílá z jiného lokátoru. V pásmu 50 MHz si můžeme započítat všechny lokátory v šestimístné podobě (JO70AA, atd) a lokátory ve čtyřmístné podobě (JO70, atd) si počítáme maximálně 10 z každého velkého čtverce!!

 Celkový výsledek je prostý součet bodů na každém níže uvedeném pásmu zvlášť, pouze u SWL pak na všech pásmech VKV dohromady. Body si počítáme dle těchto pásem:

               VKV-   50:          3 body 

VKV-  144:         2 body

               VKV-  432:         6 bodů

              VKV-1296:       16 bodů

             Hlášení: 

 via Internet na adresu: ok1rh@tiscali.cz

a nebo posílejte SMS na tel. číslo:   +420 731 026 087

 (Hlášení poštou ani via paket rádio neposílejte!!)

Měsíc

značku

kategorie (KV či VKV) (např. KV-SO nebo VKV-432, pozor u SWL!)

body celkem od začátku soutěže

Zprávy posílané SMS mají tvar např.:

01-OK1RH-VKV432-384   =  

(měsíc, značka, soutěžní kategorie, body=VŽDY (!!) od začátku roku).

             Ostatní (pásmové body nebo lokátory) až na konci soutěže - roku, a na vyžádání vyhodnocovatele. Pro VKV část je výborný program „LOCNEW5“ pro evidenci lokátorů. Každý účastník je povinen na požádání poslat ke kontrole své deníky vyhodnocovateli! Nezaslání může znamenat diskvalifikaci a vyloučení i v dalších ročnících.

            Další možnost je zaslat přímo deník z VKV závodu (pro stanice, které jezdí jen závody, či aktivy) nejen vyhodnocovateli toho kterého závodu, ale i kopii (ve stejném formátu, nebo lépe ve formátu .adi), a to na  e-mailovou adresu výše uvedenou. Deník bude zpracován a zároveň poslouží jako deník pro kontrolu.

            A poslední možnost je poslat zkraje roku e-mail, že se účastníte závodů, a své deníky posíláte na WEB VKV Moravany. Zde si je může vyhodnocovatel  stáhnout, a jako v předešlé možnosti poslouží i pro kontrolu. (Termín pro odeslání e-mailu je do 15.4. každého roku).

     Termíny:  Hlášení posíláme za každý měsíc, nejpozději za 3 měsíce (čtvrtletí). A to vždy do 15. dne následujícího měsíce, nejpozději do 15.4., 15.7., 15.10. a 20.1. následujícího roku!!

     Výsledky: Výsledky budou zveřejněny na Internetu a dále v časopisech (Radioamatér) a dalších, pokud o to projeví zájem.

     Odměny: Diplomy budou uděleny všem účastníkům v elektronické podobě (formát .pdf). Nejlepší výsledky v každé kategorii budou odměněny kovovým pohárem. Odměny budou předány jako každý rok na setkání v Holicích, kdo se nebude moci dostavit, dostane odměny poštou. Součet ročních výsledků bude evidován, vyhodnocen a odměněn za celých 5 let, formou medaile, v každé kategorii zvlášť. Sponzor OK1RH.

                                                                                                          Venca OK1RH

 

 

Venca, OK1RH