Přeskočit na obsah

Menu ČRK

Anketa

Nový web se mi líbí:

Mistrovství ČR juniorů v práci na VKV

MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ NA VKV

Podmínky platné od 1. 1. 2010

Český radioklub vyhlašuje od 1. ledna 2010 Mistrovství ČR juniorů na VKV, a to v pásmu 144 MHz a 432 MHz.

Závod se koná každou třetí neděli v měsíci od 08.00 UTC do 11.00 UTC souběžně s Provozním aktivem pro kategorii 1. a 2. Každou druhou sobotu v měsíci od 10:00 do 12:00 hodin místního času souběžně s FM contestem pro kategorii 3. a 4.

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE:
1. mládež do 18 let - 144 MHz (společně SO i MO) FM, SSB a CW
1N. mládež do 18 let držitel koncese třídy N - 144 MHz FM, SSB a CW
2. mládež do 18 let - 432 MHz (společně SO i MO) FM, SSB a CW
2N. mládež do 18 let držitel koncese třídy N - 432 MHz FM, SSB a CW
3. mládež do 18 let - 144 MHz (společně SO i MO) pouze FM
4. mládež do 18 let - 432 MHz (společně SO i MO) pouze FM

V celoroční soutěži může být hodnocen operátor (operátoři), který dosáhl v roce konání soutěže 18 let a mladší.

KÓD - předává se RS nebo RST, pořadové číslo spojení počínaje číslem 001 a WW-lokátor. Do tohoto závodu platí i spojeni se stanicemi, které nezávodí a které nemusí, ale mohou předávat číslo spojení. Tyto stanice musí soutěžící stanici předat RS nebo RST a WW lokátor. Do závodu lze započítat s každou stanicí na každém soutěžním pásmu jedno platné spojení. Každá stanice smí mít v jednom daném okamžiku na jednom pásmu pouze jeden signál.

BODOVÁNÍ: je stejné jako u Provozního aktivu (dále jen PA).

HLÁŠENÍ z jednotlivých kol se posílají nejpozději desátý den po závodě, na adresu vyhodnocovatele. Hlášení je totožné jako u PA.

Ke zpracování závodu je vhodné použít program Atlanta Locator od OK1DUO, ke stažení na www.barak.cz. Vyhodnocovatel může požádat o zaslání deníku ke kontrole.

Každé kolo závodu bude vyhodnoceno zvlášť a na konci roku bude provedeno vyhodnocení celoroční, do kterého budou každé soutěžící stanici v každé kategorii na každém pásmu započteny výsledky z jednotlivých kol, ve kterých byla hodnocena. Zároveň bude zveřejňováno i průběžné pořadí stanic v Mistrovství republiky. Průběžné pořadí bude zveřejňováno prostřednictvím webu ČRK, dále na www.barak.cz, sekce "NOVINKY" a na www.infohk.cz, sekce "NOVINKY".

DIPLOMY obdrží všechny zúčastněné stanice v každé kategorii, stanice na prvních třech místech věcné ceny, to v případě účasti minimálně pěti stanic. Diplomy a ceny budou předány stanicím na setkání v Holicích v měsíci srpnu. Nevyzvednuté diplomy a ceny pak zaslány poštou.

Mistrovství ČR juniorů na VKV bude vyhodnocovat Radioklub OK1OHK, hlášení je třeba zasílat na adresu:

Dům dětí a mládeže,
Radioklub OK1 OHK,

Rautenkrancova 1241,
500 03 Hradec Králové
E-mailem: "v.horak at barak.cz" nebo na "OK1ZHV at email.cz".

Pravidla projednala Rada Českého radioklubu dne: 12. 12. 2009

© OK1IVZ, 2002