Přeskočit na obsah

Menu ČRK

Anketa

Nový web se mi líbí:

EDI

Na konferenci I.oblasti ve Vídni, která se konala ve dnech 21.-22. února 1998, byl přijat jednotný formát pro elektronické zasílání deníků z VKV závodů pořádaných a vyhodnocovaných v rámci I.oblasti . Tento formát byl nazván EDI a jeho popis si můžete stáhnout zde.

To tedy znamená, že od letošního roku je možné zaslat vyhodnocovatelům VHF a UHF contestu deník ze závodu i v elektronické podobě, samozřejmě, pokud bude ve formátu EDI. Má to ale jeden, vlastně dva drobné háčky. Nebyla totiž zrušena povinnost poslat vyplněný a podepsaný titulní list v "papírové" formě, čili tato podmínka přímo vylučuje poslat deník pouze elektronicky. Druhý problém je v tom, že deníky k evropskému vyhodnocení se posílají prostřednictvím národního VKV contest manažera, jenž zajišťuje jejich předhodnocení resp. národní vyhodnocení. Pro toto zasílání však platí Všeobecné podmínky pro VKV závody, kde je zatím předepsána pouze papírová forma. Tudíž zaslat deník pouze na disketě s podepsaným titulním listem není zatím v rámci OK možné.

Určitě však žádný vyhodnocovatel nepohrdne i přiloženou disketou s deníkem, zvláště pokud jste v závodech udělali větší množství spojení.


Aby bylo možno tuto výhodu začít masově používat, bylo by třeba, aby každý program pro vedení závodního deníku měl možnost exportu deníku do formátu EDI. V současné době, pokud je mi známo, to umí pouze programy LOCATOR od OK1DUO a TACLog od OZ1FDJ (autor formátu EDI). U programů, jejichž vývoj již autoři ukončili (například rozšířený FiveNine), to asi půjde těžko, a právě zde je prostor pro šikovné programátory z řad amatérů, aby se pro tyto programy pokusili vyvořit konverzní utility. Zcela jistě jim bude amatérská veřejnost vděčna.

© OK2ZI, 1998