Přeskočit na obsah

Menu ČRK

Anketa

Nový web se mi líbí:

Členství v Českém radioklubu

Český radioklub je Váš radioklub!

Formulář členské přihlášky si můžete stáhnout zde ve formátu PDF.

Členstvím v Českém radioklubu získáváte bezplatně

 • Mezinárodní radioamatérskou organizaci IARU, která chrání práva radioamatérů po celém světě tedy i v ČR. ,
 • Aktivní činnost při řešení připomínkových řízení v oblasti radioamatérských vyhlášek (ČTÚ, MPO),
 • Lze plně využívat QSL službu,
 • Získáváte časopis Radioamatér,
 • Organizaci a vyhodnocování závodů,
 • Provoz převaděčů a majáků,
 • Výchovu mládeže a organizaci akcí pro mládež,
 • Organizaci radioamatérských setkání,
 • Možnost vypůjčení zahraničních časopisů v sídle ČRK atd.

Členstvím v Českém radioklubu projevujete účinně svůj zájem o budoucnost radioamatérského hobby.

 


 

Přátelé, jak již bylo avizováno, museli jsme pro rok 2023 zvýšit členské příspěvky, které jsme nezvyšovali více než 5 let. Jak jistě všichni vnímáte, inflace neustále roste a naším cílem je hospodařit s vyrovnaným rozpočtem, abychom udrželi rozsah a kvalitu našich služeb, pro vás, pro naše členy.

Příspěvky jsme zvýšili pouze přesně o inflaci za pět let podle dat České národní banky.

 • řádný členský příspěvek ve výši 1 850,- Kč ročně,
 • snížený členský příspěvek ve výši 1 380,- Kč:
  • poživatelé starobního nebo invalidního důchodu,
 • Členský příspěvek - mládež od 16 let do 26 let po dobu trvání studia ve výši 320,- Kč ročně ,
 • Členský příspěvek – děti do 15 let ve výši 160,- Kč ročně,
 • Uživatelé QSL služby – bez členství ve výši 1990,- Kč ročně,
 • Uživatelé příchozí QSL služby ve výši 640,- Kč ročně
Každému, kdo poprvé získá koncesi a stane se členem ČRK, je následující rok poskytnuta 25 % sleva na členský příspěvek při zachování všech členských služeb. Sleva bude poskytnuta na základě stručné žádosti doložené fotokopií koncese a čestným prohlášením, že jde o fotokopii první koncese, kterou držitel kdy získal.

Členské příspěvky jsou splatné do konce února každého roku, v případě nových členů spolu s podáním přihlášky do ČRK.

Přímí členové ČRK mohou příspěvky uhradit jedním z následujících způsobů:

 • převodem na účet Českého radioklubu č. 107-4969460287/0100,
 • zaplacením v hotovosti přímo v kanceláři ČRK.

V prvních dvou případech se jako variabilní symbol platby uvede členské evidenční číslo. Pokud své evidenční číslo neznáte případně si jím nejste jisti, mailujte na "crk at crk.cz" nebo volejte na 266 722 240.

Členové členských radioklubů ČRK mohou platit příspěvek prostřednictvím svých klubů. Ty obdrží v průběhu listopadu k aktualizaci klubovou kartu a seznam členů, na kterém vyznačí, za které své členy a v jaké výši klub příspěvek platí. Celkovou sumu je možno uhradit opět jedním z výše uvedených způsobů, jako variabilní symbol platby se pro tento účel uvádí registrační číslo klubu.

 

Jak se stát členem Českého radioklubu?

Členství v Českém radioklubu je zásadně individuální. Členem se lze stát dvěma způsoby:

 • přímo - to znamená podat přihlášku přímo Radě (adresu viz zde) a přímo s ní vyřizovat své členské záležitosti,

 • jako člen radioklubu ČRK - to znamená přihlásit se prostřednictvím některého z členských radioklubů (ve výběru pomůže náš přehled), a jeho prostřednictvím vyřizovat i své členské záležitosti.

Co je výhodnější? Záleží na Vaší volbě. Práva i povinnosti členů vůči Českému readioklubu jsou v obou případech shodné - přesvědčte se ve stanovách Českého radioklubu.

Začínající radioamatér určitě ocení pomoc a rady, které mu mohou nabídnout zkušenější kolegové v radioklubech, a které nelze vyčíst v sebelépe napsaných příručkách. Žijící a agilní radioklub je i centrem místního radioamatérského společenského života. Ne každý radioklub ovšem žije naplno, ne každý je otevřený nově příchozím, a ne vždy najdeme dobrý klub blízko svého bydliště, zaměstnání či školy.

Přímé členství je určeno těm, jimž se nepodaří najít dobrý klub, a stejně tak i těm, jimž lépe vyhovuje samostatná práce. Každý může volit podle vlastního založení i možností.

Samozřejmě, i Český radioklub respektuje právo svých členů na ochranu osobních údajů.

© OK1XU, 1997