Přeskočit na obsah

Menu ČRK

Anketa

Nový web se mi líbí:

Rubrika: Archiv

Nic více a nic méně, než přehled stránek, které již nejsou aktuální, ale jejichž obsah by se příležitostně někomu mohl hodit:

Archiv zpráv z domova - 1999 - 2009

Archiv zpráv ze světa - 1998 - 2005

Archiv zpráv ze světa - 2006 - 2010

Archiv zpráv z pásem - 2008 - 2010

Archiv zpráv o předpisech pro radioamatérský provoz - 2000 - 2010

Archiv aktualit EMC - 2005 - 2009

Všeobecné podmínky závodů na VKV - platné do 31.12.2007

Regulativ pro přidělování kót při závodech VKV - platný do 31.12.2002

Zákon č.110/1964 Sb. o telekomunikacích - platný do 30.6.2000

Zákon č.150/2000 Sb. o telekomunikacích - platný do 30.4.2005

Vyhláška č.111/1964 Sb., kterou se provádí zákon o telekomunikacích - platná do 30.6.2000

Vyhláška č.390/1992 Sb. o povolování amatérských vysílacích radiových stanic - platná do 30.6.2000

Příloha k č.173/1992 VS: Povolovací podmínky pro amatérské vysílací radiové stanice - platná do 30.6.2000

Vyhláška MDS č.200/2000 Sb. o způsobu tvorby volacích značek, jejich používání a o druzích radiokomunikačních služeb, pro které jsou vyžadovány - platná do 30.4.2005

Vyhláška MDS č.201/2000 Sb. o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby - platná do 30.4.2005

Vyhláška MDS č.202/2000 Sb. o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání zvláštní způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy zvláštní způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů způsobilosti a době jejich platnosti - platná do 30.4.2005

Opatření ČTÚ č.j. 502554/2000-613 - Zkušební osnovy a postup zkoušek pro jednotlivé druhy průkazů zvláštní způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení - platné do 30.4.2005

Opatření ČTÚ č.OÚ - 1/R/2000 určující rozsah údajů v žádostech o povolední k provozu vysílacích zařízení - platné do 24.6.2005

Jak žádat o koncesi - text platný v období 2000 - 2005

Vyhláška č.408/1990 Sb. ochraně zdraví před nepříznivými účinky elektromagnetického záření - platná do 10.1.2001

Definitivní znění návrhu nového provozního předpisu podle radioamatérů

Definitivní znění návrhu nového provozního předpisu podle ČTÚ

Jak zlikvidovat HAM Radio dle Mobil serveru

Organisační řád ČRK - platný 1996 - 2000

Mluvčí ČRK se představuje

Případ jedné stížnosti - aneb jak úspěšně plýtvat časem

První dojmy z nových provozních předpisů aneb Malý Čech se dočkal

HST - sportovní telegrafie

Licensing Conditions for Amateur Radio Stations - platné do 29.června 2000

Act no. 151/2000 Coll. on Telecommunications (extracts) - platný do 30.4.2005

Technical and Operational Conditions for Amateur Radio Service - platné do 30.4.2005

Radioamatérský záchranný systém TRASA

K událostem z 11.9.2001

Přesný čas

Z odboček Českého radioklubu

VI.sjezd ČRK - informace a aktuality

Zajímavé WWW stránky - Obecné radioamatérské stránky

Zajímavé WWW stránky - Příbuzné zájmy

Stanovy ČRK platné 2000 - 2009

Organicační řád ČRK platný 2000 - 2009

Český radioklub na internetu

HAM Radio Links - General Bookmarks

HAM Radio Links - Related Hobbies

Nařízení vlády č.18/2003 Sb.

© OK1XU, 2000